Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De voorwaarden, zoals vermeld, zijn van toepassing op alle bezoekers van Hérojoprint en alle andere websites uit het assortiment van Hérojo Marketing

KAMER VAN KOOPHANDEL

Herojoprint is een onderdeel van Hérojo Marketing. KVK 68857934.

PRIVACY STATEMENT

Hérojo Marketing respecteert de persoonlijke gegevens van al haar bezoekers en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops. Hérojo Marketing zal er zorg voor dragen dat ontvangen persoonlijke gegevens, die niet voor publicatie bestemd zijn, te allen tijde vertrouwelijk behandeld worden. Hérojo Marketing zal persoonlijke gegevens van haar bezoekers nooit aan derden verkopen.

Een bezoek aan de website van Hérojo Marketing en het gebruikmaken van aangeboden informatie verplicht niet tot het verstrekken van persoonlijke gegevens, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld en Hérojo Marketing de betreffende dienst niet kan uitvoeren zonder het ontvangen van noodzakelijke persoonlijke gegevens.

In het geval de website van Hérojo Marketing gebruik maakt van cookies (anders gezegd; informatie deeltjes om bezoekers te identificeren), zal Hérojo Marketing dit alleen doen om de werking van haar website voor haar bezoekers te vergemakkelijken.

AANSPRAKELIJKHEID

Hérojo Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door het verstrekken van onjuiste informatie.

Hérojo Marketing is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door informatie beschikbaar gesteld door derden, bezoekers en leden van Hérojo Marketing, alsmede aangemelde en vermelde webshops, tevens is Hérojo Marketing niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook en via welk medium ook, ontstaan door handelingen van derden, bezoekers en leden van Hérojo Marketing.

Hérojo Marketing is verplicht afgenomen goederen en diensten te leveren voor zover als mogelijk binnen de afgesproken periode. Indien dit niet mogelijk is kan klant om een terug gave verzoeken.

Hérojo Marketing is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van haar verwijzingen naar derden (anders gezegd; alle links verwijzend naar websites anders dan Hérojo Marketing).

Hérojo Marketing is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte pakketten, zowel inkomend al uitgaand, welke zijn verzonden via DHL, POST NL, gratis levering of andere verzendmethodes.
Doch zal Hérojo Marketing alles in het werk stellen om het pakket terug te vinden en zijn volledige medewerking verlenen.
Dit geld ook indien producten van de klant zelf naar andere locaties dienen te worden verzonden.

BETALING

Hérojo Marketing factureert per e-mail en verwacht een betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. Na ontvangst van betaling word het product vervaardigd en verzonden. Hérojo Marketing streeft er na om het product binnen 10 dagen na ontvangst van betaling te verzenden.

Hérojo Marketing behoudt zich het recht voor om na het uitblijven van een tijdige betaling haar verplichting jegens betreffende partij op te schorten, dan wel volledig te staken.

ANNULERING

Na betaling van de factuur word uw bestelling verwerkt en is annulering niet meer mogelijk.

RUILEN

Producten welke zijn besteld en te groot of te klein blijken mogen binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild. Verzendkosten komen in dit geval voor rekening van de klant. Het product kan geruild worden tegen een soortgelijk artikel. Indien niet voorradig of dat men niet tevreden is over het artikel verkrijgt men een tegoedbon. Er word geen geld geretourneerd

Hérojo Marketing neemt geen gepersonaliseerde producten terug. Hier onder word verstaan: artikelen met naam, geboortedatum, plaats of andere persoonlijke kenmerken.

Er kan kleurverschil optreden tussen het daadwerkelijke product en de foto op de webshop. Hérojo Marketing is hiervoor niet aansprakelijk.

GARANTIE OP OPDRUK

Hérojo Marketing geeft een garantie op de opdruk van textiel welke door ons zelf vervaardigd zijn met flexdruk. Indien beschadigd word uw artikel gratis gerepareerd. Wanneer dit niet mogelijk is ontvangt u een vervangend artikel of een tegoedbon. Verzending is op eigen kosten.
Bij producten welke niet volgens de voorschriften worden gebruikt en hierdoor beschadigen vervalt de garantie.

OVERIGE BEPALINGEN

Indien Hérojo Marketing het nuttig of noodzakelijk acht, is Hérojo Marketing steeds bevoegd zich bij het uitvoeren van haar taken te laten bijstaan door derden, zonder enige verplichting voor Hérojo Marketing om haar bezoekers, klanten en leden, alsmede aangemelde en vermelde webshops hiervan op de hoogte te stellen.

Hérojo Marketing behoudt zich tevens het recht voor om wijzigingen in haar algemene voorwaarden aan te brengen. De meest recente algemene voorwaarden zijn altijd op de website van Hérojo Marketing terug te lezen of via e-mail op te vragen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Op alle teksten, illustraties, filmpjes en afbeeldingen van Hérojo Marketing berusten rechten van intellectueel eigendom. Ongeoorloofd gebruik en het zonder toestemming verspreiden, via welk medium ook, van (gedeelten van) de website van Hérojo Marketing is verboden. Overname van (gedeelten van) de website van Hérojo Marketing is verboden, tenzij hier overeenstemming over is bereikt tussen de betreffende partij en Hérojo Marketing.

GRATIS ONTWERP

Wij bieden een gratis ontwerp aan. Orders die uiteindelijk geannuleerd worden, maar al een ontwerp voor is gemaakt, worden omgezet is een ontwerp order en er word dan 39 euro ex btw in rekening gebracht. Wanneer u , om welke reden dan ook, de order wenst te annuleren zullen wij u het betaalde bedrag terug storten, met aftrek van de ontwerp kosten a 39,- euro ex btw. Wanneer u nog niet betaald heeft passen wij de factuur aan. U kunt ook uw bestelling 4 maanden opschuiven. Na 4 maanden passen we de order automatisch aan naar een ontwerp order.

VRAGEN

Vragen of opmerkingen mogen worden gestuurd naar e-mail adres; info@herojo.nl.